ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ต้อนรับ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการ
กองทุนการศึกษา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังการรายงานความก้าวหน้าในห้วงที่ผ่านมา รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตลอดจนปัญหา ข้อขัดข้องอื่น ๆ ณ โรงเรียนโคกสำโรง โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น โดยมี
นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมฯ สพป.ลพบุรี เขต 1, สพป.ลพบุรี เขต 2, นายอำเภอ, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และหัวหน้าส่วนราชการ