พิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนางนุชจรีย์ วิปุลานุสาสน์ ผู้จัดการบิ๊กซีลพบุรี สาขา 1 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ด้วย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสังคม จำนวน 72 โครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการบริจาคนมกล่องให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งบริษัท ฯ มีความประสงค์จะมอบนมยูเอชทีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 143 โรงเรียน 33 จังหวัด จำนวนรวม 148,524 กล่อง
สำหรับจังหวัดลพบุรี ได้รับนมยูเอชจำนวน 82 ลัง โดยได้ส่งต่อไปยังโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ และโรงเรียนโกรกรกฟ้า ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของ ทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศ ต่างๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมนมมีความสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะวัยเด็ก มีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการเจริญเติบโต