แผนปฏิบัติการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1ZyIFrVWrj7ajUvj0h4HgUPHWHc_5EGVx/view?usp=sharing