ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 1/2566
โดยมี นายกำพล อินชมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการ
ประชุมฯ ณ ห้องประชุม“หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ดำเนินการโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล