ร่วมกิจกรรมเดินณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง
เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ ตำบลท่าหิน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นำโดย นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดกิจกรรม
โดยมีส่วนราชการ โรงเรียนรัฐและเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ในครั้งนี้.