จัดกิจกรรมรณรงค์ “Big Day”เชิญชวนพี่น้องชาวลพบุรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ “Big Day”เชิญชวนพี่น้องชาวลพบุรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เลือกตั้ง ณ วงเวียนเทพสตรี (วงเวียนพระนารายณ์) อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กล่าวรายงานโดย นาย ขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป