สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 31 ก.ค. 2562


ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document