สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ. 2562

วันที่ 28 ส.ค. 2562


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ. 2562

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document