สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

วันที่ 02 ต.ค. 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document