สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข. (1) (2)

วันที่ 22 พ.ย. 2562


ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข. (1) (2)

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบที่ 2
Untitled Document