สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนีกงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

วันที่ 18 พ.ค. 2563


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนีกงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document