สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งทีึ่ 2 ปี พ.ศ.2560

วันที่ 15 พ.ย. 2560


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งทีึ่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบที่ 2
Untitled Document