สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

วันที่ 27 มิ.ย. 2561


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารแนบที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Untitled Document