สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ 15 ส.ค. 2561


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document