สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัด ศธจ.ลพบุรี

วันที่ 20 ส.ค. 2561


ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัด ศธจ.ลพบุรี

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document