สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 24 ก.ย. 2561


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document