สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 ต.ค. 2561


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document