สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

การใช้อัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.

วันที่ 18 ก.ค. 2560


การใช้อัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document