สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 29 พ.ย. 2561


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document