สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

วันที่ 07 ม.ค. 2562


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document