สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 14 ม.ค. 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document