สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รับรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)ที่ว่าง

วันที่ 22 ก.พ. 2562


รับรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)ที่ว่าง

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document