สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู สายงานการสอน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562

วันที่ 25 มี.ค. 2562


คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู สายงานการสอน(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document