สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

วันที่ 23 เม.ย. 2562


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document