สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งแม่บ้าน

วันที่ 28 ก.ค. 2560


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งแม่บ้าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอใช้ประกาศนี้เป็นการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหามาจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หากผู้ผ่านการสรรหาไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาในลำดับต่อไป สำหรับการจ้างในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวเป็นรายบุคคล อนึ่ง ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้ลำดับถัดไป เตรียมตัวมารายงานตัวในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หากมีผู้สละสิทธิ์

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบที่ 2 เอกสารแนบที่ 3 เอกสารแนบที่ 4
Untitled Document