สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ 22 ก.ค. 2562


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document