การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรร อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิช อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย

คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อก อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดช อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการค อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรร อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาขอเชิญเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คุรุสภา เตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 แบบผสมผสาน Onsite – Online ในธีม “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่