รายงานผลการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินงานเต็ม (16 M อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เอกสารแนบ ประกาศผลสอบ2563 (12 MB)รายชื่อ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 210344_ประกาศนักศึกษาทุน (3 MB อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั อ่านเพิ่มเติม