ประชุม
ใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพง อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (HAVE)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 2565 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพง อ่านเพิ่มเติม

ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพ อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบ4)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานศ อ่านเพิ่มเติม