พิธีมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2563ท่านสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ท่าน และรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ท่าน โดยมี นางธนภร เศรษฐี รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 พร้อมเลือกสถานที่บรรจุ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการงานโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก1.คณิตศาสตร์ 11 อัตรา2.ภาษาไทย 29 อัตรา3.ภาษาอังกฤษ 20 อัตรา4.วิทยาศาสตร์ 10 อัตรา5.ชีววิทยา 1 อัตรา6.สังคมศึกษา 1 อัตรา7.พลศึกษา 4 อัตรา8.ดนตรีไทย 3 อัตรา9.ดนตรีสากล 1 อัตรา10.ศิลปะ 1 อัตรา11.นาฏศิลป์ 2 อัตรา12.คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา13.คหกรรม 1 อัตรา14.ประถมศึกษา 3 อัตรา15.ปฐมวัย 6 อัตรารวมทั้งสิ้น 98 อัตรา

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ปี 2563

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ณ ประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมเลือกสถานที่บรรจุ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประชุมอบรมและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมอบรมและให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

บรรจุและแต่งตั้ง​ฯ ครูผู้ช่วย​กรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2563

วันศุก​ร์ที่​ 24 ก.ค. 63 นาย​สิทธิ​พงษ์​ พฤกษ​อาภรณ์​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​ เป็นประธาน​ในการบรรจุและแต่งตั้ง​ฯ ครูผู้ช่วย​กรณีพิเศษ​ พร้อมให้โอวาทในการรับราชการแก่ครูผู้ช่วย​กรณีพิเศษ​ ที่บรรจุ​และแต่งตั้งใหม่ ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม​สำ​นักงาน​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี

บันทึกเทปพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมบันทึกเทป พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 วันแรก

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 มีผู้สนใจเข้าสมัครรับการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก

ศธจ.ลพบุรี ตรวจสอบสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการอำนวยการสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ซึ่งมี นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ตรวจเยี่ยม
การสอบ ณ ห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียนเมืองใหม่ฯ โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ติดตาม ประเมินผล​การจัดการเรียน​การ​สอน​และมาตรการ​ป้องกันในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ​และกระทรวง​สาธารณสุข​ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี​ที่ 9 กรกฎาคม​2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​ พร้อมด้วยบุค​ลาก​รสำนักงาน ร่วมต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​ และ นายณัฐ หาวารี นายแพทย์​เชี่ยวชาญ​(ด้านเวชกรรม)​ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพ​ที่ 4 และนางบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำน​ว​ยการ​ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี​ ติดตาม ประเมินผล​การจัดการเรียน​การ​สอน​และมาตรการ​ป้องกันในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ​และกระทรวง​สาธารณสุข​ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียน​อัสสัมชัญคอนแวนต์​ ลพบุรี​ และ โรงเรียน​พิบูล​วิทยาลัย