สัมมนา”การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันอังคารที่ 10 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พ อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตามโครงการ Innovation for Thai Educaton (IFTE) เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่อยู่ในวัยเรียน

วันที่ 11 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึ อ่านเพิ่มเติม

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานศึ อ่านเพิ่มเติม