ประชุมคณะกรรมการ สรรหา/เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม

ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประธานเปิดกิจกรรมสัมพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุม รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิด “มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565”

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค และร่วมเสวนา“แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค”

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพ อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รอบ5)

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึก อ่านเพิ่มเติม