ประชุมผ่านระบบ conference คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ครั้งที่ 1/2565

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 10.00 น. &#8 อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ และโรงเรียนเครือข่ายฯ

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤ อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ และโรงเรียนเครือข่ายฯ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม