ศธจ.ลพบุรี ตรวจสอบสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการอำนวยการสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ซึ่งมี นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ตรวจเยี่ยม
การสอบ ณ ห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียนเมืองใหม่ฯ โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ติดตาม ประเมินผล​การจัดการเรียน​การ​สอน​และมาตรการ​ป้องกันในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ​และกระทรวง​สาธารณสุข​ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี​ที่ 9 กรกฎาคม​2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​ พร้อมด้วยบุค​ลาก​รสำนักงาน ร่วมต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​ และ นายณัฐ หาวารี นายแพทย์​เชี่ยวชาญ​(ด้านเวชกรรม)​ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพ​ที่ 4 และนางบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำน​ว​ยการ​ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี​ ติดตาม ประเมินผล​การจัดการเรียน​การ​สอน​และมาตรการ​ป้องกันในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ​และกระทรวง​สาธารณสุข​ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียน​อัสสัมชัญคอนแวนต์​ ลพบุรี​ และ โรงเรียน​พิบูล​วิทยาลัย

ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำ​เนิน​งานของโรงเรียนในโครงการกองทุน​การศึกษา

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม​ 2563 นายสิทธิ​พงษ์​ พฤกษอาภรณ์​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์​เกษม​ วัฒนชัย องคมนตรี​ กรรมการ​โครงการกองทุน​การศึกษา​ ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำ​เนิน​งานของโรงเรียนในโครงการกองทุน​การศึกษา​โรงเรียน​ราชประชานุเคราะห์​33​ และโรงเรียนค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียน​ชุมชน​บ้านแก่งเสือเต้น โรงเรียนในโครงการกองทุน​การศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน​ประกอบด้วย 1.โรงเรียน​ชุมชน​บ้านแก่งเสือเต้น 2.โรงเรียนบ้านเขาขวาง 3.โรงเรียน​บ้านโกรกรกฟ้า 4.โรงเรียน​บ้านลำโปร่งเพชร โรงเรียน​ราชประชา​นุ​เคราะห์​ 33​ และ​โรงเรียน​เครือข่าย​คุณธรรม​ จำนวน 1 โรงเรียน​ คือ โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง

พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียติเป็นประธานพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมงานครั้งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียติเป็นประธานพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมการอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลร่วมงานครั้งนี้