ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 210344_ประกาศนักศึกษาทุน (3 MB อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนฯ2563 อ่านเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563

ตามที่คุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีต่อการศึกษาของประเทศชาติ โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพฯ บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลืออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ตามประเภทวิชาชีพดังนี้

ผลการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย่อ สธ ประจำปี 2563 จังหวัดลพบุรี

ตามที่คุรุสภา กำหนดให้มีการสรรหาครูภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่น โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูในจังหวัด เสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติและวิธีการดำเนินการที่กำหนดในประกาศคุรุสภา บัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดลพบุรี

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามประเภทวิชาชีพดังนี้