ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. อ่านเพิ่มเติม

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรร อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

คุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิช อ่านเพิ่มเติม

ตรวจพิจารณากิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนกวดวิชาเสริมหลักสูตรอำนวย

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์น อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.

รายละเอียดโครงการและขั้นตอนการสมัคร ตามไ อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย

คุรุสภาประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อก อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ข้าราชการครูที่มีความประสงค์ขอย้าย ยื่นค อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565 ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดช อ่านเพิ่มเติม