กศจ.ลพบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ 1.ประกาศรับสมัคร-ศน. (12 MB)2. อ่านเพิ่มเติม

เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.ลพบุรี รอบ 4 (9 มิถุนายน 2565)

เอกสารแนบ

เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.ลพบุรี รอบ 3 (28 เมษายน 2565)

เอกสารแนบ เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ในบัญชี อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

เอกสารแนบ ข้อ-27-รายงานผลเชิงสถิติ (2 MB อ่านเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติการจดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำปี 2565)

เอกสารแนบ ข้อ-25-1การประเมินคุณธรรมและคว อ่านเพิ่มเติม