ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เอกสารแนบ 1.หลักเกณฑ์-วิธีการสรรหาอนุอิส อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ตารางออกฉีดวัคซีนโรงเรียน แผนการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 5-11 ปี (เข็ม1)

เอกสารแนบ 1วัคซีนเด็กเล็ก-18มีค (218 kB)