รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ ศธจ.ลพบุรี-ส่งแบบติดตามแผนปราบ อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ ข้อ-19.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อ่านเพิ่มเติม