ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ย อ่านเพิ่มเติม