ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ ประกาศ- (5 MB)

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ​ในคณะอนุกรรมศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​

การรับสมัคร และเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณว อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นสำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองความ อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม

เอกสารแนบ ประกาศ-เพิ่มเติม (10 MB)

กศจ.ลพบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ 1.ประกาศรับสมัคร-ศน. (12 MB)2. อ่านเพิ่มเติม

ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสิทธิพ อ่านเพิ่มเติม

เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.ลพบุรี รอบ 4 (9 มิถุนายน 2565)

เอกสารแนบ