ผู้สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ ปี 64 สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของตนเองได้..(เริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่ 18 ธ.ค.64 – 17 มกราคม 2564 )

ผู้สอบคัดเลือกฯ สามารถดูข้อมูลผลคะแนนของ อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือ อ่านเพิ่มเติม

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม The Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water (GLASS) 2564/2565 หัวข้อ WASH ในสถานศึกษา

ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า อ อ่านเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานกา อ่านเพิ่มเติม

การยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดที่จะเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบ แจ้งความประสงค์เลือกจังหวัดสอบ อ่านเพิ่มเติม