ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแแนบท้าย

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย