รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นและมีผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไปนี้อ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง คัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562-1 ตุลาคม 25672 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแแหน่งว่าง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ