แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ติดต่อเรา9

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา9

ติดต่อเรา

กระทรวงศึกษาธิการ

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 103000

โทรศัพท์
02-628-6346

โทรสาร
02-628-6346

อีเมล
webmoe@moe.go.th

ศูนย์บริการประชาชน
Call Center 1579 กด 0

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

แบบฟอร์มติดต่อเรา

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่ะคำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

ติดต่อเรา
Top