รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

เอกสารแนบ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (2 M อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

เอกสารแนบ ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (2 M อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 1.ประกาศรับสมัคร-4 (275 kB)2.แ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

เอกสารแนบ ประกาศครูคืนถิ่นฯ-2 (5 MB)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ว่างเพิ่มเติม

เอกสารแนบ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถาน อ่านเพิ่มเติม

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (98 อ่านเพิ่มเติม