รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 *แก้ไขประกาศหน้าที่ 23, 26, 27 (เลขประจำตัวสอบจาก 7 หลัก เป็น 8 หลัก) และหน้าที่ 28 (ข้อ 8) * ติดต่อสอบถาม กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ลพบุรี 064-6370235

เอกสารแนบ 4.ประกาศรับสมัคร-38-ค.2 (2 MB) อ่านเพิ่มเติม

บัญชีสรุปผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูสังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (พิจารณารอบที่ 1)

เอกสารแนบ งบหน้าย้ายครู (103 kB)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 064-6370835

เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิ อ่านเพิ่มเติม