รายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ในกรณีที่ตรวจสอบรายชื่อแล้ว พบว่ารายชื่อ อ่านเพิ่มเติม

การประชุมปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 อ่านเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตร“การสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา”ภายใต้โครงการปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09. อ่านเพิ่มเติม