27 ส.ค.64 คัดเลือกสื่อการสอนออนไลน์ดีเด่น โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันศุกร์ที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. น อ่านเพิ่มเติม

26 ส.ค.64 ร่วมรับฟังการบรรยายทางไกล หัวข้อ “ความเป็นครู ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น อ่านเพิ่มเติม

25 ส.ค. 64 ประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนการจัดการศึกษาของจังหวัดลพบุรี และกิจกรรมสะท้อนผลผลิตการศึกษาจังหวัดลพบุรี (ผ่านระบบZOOM)

วันพุธที่ 25 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นาย อ่านเพิ่มเติม

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 น. อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบ กาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อ่านเพิ่มเติม

13 ส.ค.64 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี(ในระบบ) ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. น อ่านเพิ่มเติม

9 ส.ค.64 ประธานพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 2564 เวลา 09.30 น. น อ่านเพิ่มเติม