15 ก.ย.64 ประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)มาตรฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2564 ร่วมประชุม ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศึกษาธิการ ทุกจังหวัด

14 ก.ย. 2564 ประเมินวิทยฐานะ ผู้เสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว/๒๑ จำนวน 9 คน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม

10 ก.ย.2564 ประธานพิธีมอบรางวัลประกวดภาพยนต์สั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เยาวชนรู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม