บัญชีสรุปผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (พิจารณารอบที่ 2)

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 ต.ค. 2564 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา/เครือข่าย ผ่าน ZOOM

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นา อ่านเพิ่มเติม