กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ปี พ.ศ.2564

เอกสารแนบ ประกาศกำหนดการคัดเลือก-38-ค.2- อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั อ่านเพิ่มเติม

19 ต.ค. 64 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้สร้างผลงานดีเด่นในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564

เอกสารแนบ 03-บทสรุปผู้รายงาน (269 kB)