ประกาศเจตจำนงสุจริต และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ แบบกำกับ-ติดตามฯ-แผนป้องกันฯ-ศ อ่านเพิ่มเติม

ตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสิริลักษณ์ วงษ์ อ่านเพิ่มเติม

เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.ลพบุรี (1 เมษายน 2565)

บัญชีสรุปผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (เพิ่มเติม) กรณีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (พิจารณารอบที่ 1)

การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอความร่ อ่านเพิ่มเติม

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานศึ อ่านเพิ่มเติม