ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เอกสารแนบ 1.หลักเกณฑ์-วิธีการสรรหาอนุอิส อ่านเพิ่มเติม

เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชี กศจ.ลพบุรี รอบ 3 (28 เมษายน 2565)

เอกสารแนบ เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ในบัญชี อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่อยู่ในวัยเรียน

วันที่ 11 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึ อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

เอกสารแนบ ข้อ-27-รายงานผลเชิงสถิติ (2 MB อ่านเพิ่มเติม